Presentació:

    El Centre de Disseny d'Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície (CDAL) és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dedicat a la investigació aplicada i la transferència de tecnologia.

    El CDAL és membre de l'Associació Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE).

    Les activitats del centre es duen a terme en estreta col·laboració amb empreses nacionals i estrangeres.

Objectius:

    El principal objectiu és contribuir al desenvolupament industrial, facilitant la innovació i la incorporació de noves tecnologies com estratègia de competitivitat.

Com actua:

    Desenvolupant investigació tecnològica transferible a l'entorn industrial, participant en l'activitat productiva de les empreses col·laborant en:

    El CDAL realitza informes tècnics sobre problemes puntuals i esporàdics, però la seva tasca principal és mantenir la col·laboració amb les empreses a mig i llarg termini, contribuint a la millora de la competitivitat de processos i productes.

    El CDAL pretén ser el soci tecnològic de les empreses amb les que col·labora.